Pregueu a Santa Tecla si aneu amb connexions lentes...
[Raval, gener 2004]


[Gràcia, gener 2004]


[Raval, febrer 2004]


[Raval, març 2004]

[més / next]