Pregueu a Santa Tecla si aneu amb connexions lentes...

[Ciutat Vella, abril 2004]


[Ciutat Vella, abril 2004]


[Ciutat Vella, abril 2004]


[Ciutat Vella, abril 2004]

[més / next]