Pregueu a Santa Tecla si aneu amb connexions lentes...




[Raval, setembre 2003]


[Gràcia, gener 2004]


[Gràcia, gener 2004]

[més / next]